ประวัติของเรา

บริษัทสยามโกลเด้นเกรน จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกันของกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีชาวไทย แม้ว่าบริษัทของเราจะก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2557 แต่ทีมผู้บริหารของเรานั้นถูกคัดเลือกมาจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีและนักธุรกิจผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมการผลิตข้าวมานานกว่า 40 ปี ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทของเรานั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีโรงสีข้าวตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย โรงงานส่วนใหญ่มักจะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางของไทย และก็มีบางส่วนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิได้คุณภาพดีที่สุดการที่พวกเราเป็นผู้ประกอบการโรงสีโดยตรงทำให้พวกเรามีความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าผู้จัดจำหน่ายข้าวรายอื่นๆทั้งในด้านคุณภาพและราคา เมื่อพิจารณาในแง่ของคุณภาพ หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทของเรานั้นเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องคัดแยกข้าวอย่างเป็นทางการ ซึ่งก็หมายความว่า พวกเรามีเครื่องจักรที่ทันสมัย และความเชี่ยวชาญในเทคนิกต่างๆที่จะพัฒนาคุณภาพของข้าว และเมื่อพิจารณาในแง่ของราคา พวกเราสามารถเสนอราคาที่ลูกค้าจะพึงพอใจในผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมทุกชิ้นของเราเป้าหมายสูงสุดของพวกเราก็คือการผลิตและนำเสนอข้าวไทยคุณภาพเยี่ยมที่มีทั้งความสะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แก่ลูกค้าของเรา  พวกเรามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะยกระดับตัวเองให้กลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายข้าวไทยบนเวทีโลก และเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดนี้ พวกเราก็มีหลักการที่ยึดถือตลอดมา หลักการข้อแรกก็คือ การจัดจำหน่ายเฉพาะข้าวคุณภาพเยี่ยมเท่านั้นแก่ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของเรา และนอกเหนือจากการจำหน่ายข้าวคุณภาพเยี่ยมในราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว พวกเรายังยึดหลักความซื้อสัตย์และหลักธรรมาภิบาลในการค้าอีกด้วย

กำลังการผลิต

เนื่องจากบริษัทของเราเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ผลิตข้าวจนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ เราจึงสามารถตอบสนองต่อคำสั่งซื้อข้าวได้มากกว่า 4000 ตันต่อวัน  และด้วยจุดแข็งของเราในข้อนี้เองประกอบกับการมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เราจึงสามารถจัดจำหน่ายข้าวคุณภาพเยี่ยมและบริการที่ฉับไวให้แก่คู่ค้าของเราได้ทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ โรงงานของพวกเรายังเต็มไปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยจำนวนมาก ความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ

การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา สิ่งนี้เองที่ทำให้เราสามารถรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ข้าวทุกชนิดไว้ได้ ด้วยการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบในห้องแลป การทำความสะอาด การคัดแยก การบรรจุ และด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับข้าวที่คุณภาพดีที่สุดตลอดไป