บริษัท สยามโกลเด้นเกรน จำกัด

บริษัท สิริฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

เลขที่ 49/132-133 โคราซอน ประชาชื่น ตำบลบางตลาด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย 11120

โทร : 02-157-3988 , 02-157-3989 , 086-908-9393 , 061-679-3355
แฟ็กซ์ : 02-157-3987
อีเมล์ : [email protected] , [email protected]
www.siamgoldengrain.com